Fremtidens Fjordskole


Ungdomsårgangene er blevet noget mindre siden de glade 60ere, 70ere og 80ere, hvor Hvide Sande boomede bymæssigt, og indbyggertallet i perioder nærmest voksede dag for dag. Det har derfor i flere år været på tale at samle al aktivitet på den gamle skole—der er stor nok til at rumme alle elever i byen—og lade Fjordskolen få en ny funktion som efterskole, højskole, eller noget helt tredje.

Helt nøgternt, ville det måske give bedre mening at disponere omvendt?

Mens den gamle skole er klemt inde mellem 2 befærdede veje midt i byen, ligger den nye(re) ved siden af boldbanerne, umiddelbart ned til fjorden, surfcenteret og kabelbanen. Skulle miraklet ske, så vi engang i fremtiden får brug for en udvidelse af de eksisterende bygninger, er den gamle skole omgivet af private parcelhuse, mens Fjordskolens nabo mod nord er en forladt tømmerhandel. Bygningsmæssigt er den gamle skole af den gamle skole—tænk 2 og 3 plan, sten og beton—mens Fjordskolen er étplansbyggeri, omgivet af grønne arealer. Ihukommende Ringkøbing-Skjern Kommunes selverklærede status som Naturens Rige er valget nok i virkeligheden slet ikke så svært?

Nogen vil måske mene, at afstanden fra Fjordskolen til hallen og svømmehallen ved Troldbjerg bliver et problem. Men eleverne går faktisk i forvejen turen langs fjorden via Tyskerhavnen flere gange om ugen. Bare i modsat retning.

Det ville med andre ord give god mening at rømme den gamle skole, og samle alle elever i Hvide Sande på (en opdateret, udvidet udgave af) Fjordskolen i 2022.

Skulle vi for et øjeblik forestille os fremtidens folkeskole i Naturens Rige, uden at lade os begrænse af kedelige konventioner og snæver budgettænkning—hvordan ville Fjordskolen så komme til at se ud? Jeg tænker ikke bare ønske- men drømmescenariet?

Det første der falder mig ind er bæredygtigt byggeri og genbrugs- og naturmaterialer, hvilket selvfølgelig er lidt af en udfordring, når der i Fjordskolens tilfælde er tale om udbygning og renovering af en eksisterende bygningsmasse. Men ikke desto mindre. Som et prestigeprojekt i Naturens Rige, skal der selvfølgelig græs og solceller på tagfladerne, og vertikale planteflader og træ på de udvendige facader. Der skal etableres en køkkenhave med grøntsager og krydderurter i højbede, og legepladsen med de mange fine opstillinger fra vodbinderiet skal udbygges.

Også indenfor taler vi grønne plantevægge, der er med til at skabe et godt indeklima med frisk luft, og akustisk og visuel ro.

Når det kommer til den konkrete indretning, ville det nok ikke være nogen dum idé at inddrage både lærere og elever i arbejdet med at udfærdige de enkelte klasseværelser. I et EU-støttet projekt i Lundby er en 7. klasse blandt andet kommet op med elementer som et stort konferencebord og en skammekrog. Ingen tvivl om at det også ville give mening at investere i hæve/sænkeborde, og lade det være endegyldigt slut med at sidde ned i hovedparten af undervisningstimerne.

Skal vi være på forkant, skal der selvfølgelig etableres en vegetarisk madordning, så vi ikke alene kommer ud over frikadelledebatten, men også med god samvittighed kan ruste ungerne til fremtidens klimaudfordringer. Reelt bør køkkenet (og køkkenhaven) tænkes som et pædagogisk værksted, og være en hel central del af skolen, hvor det faste personale suppleres af skiftende elevhold.

Allerede da vi lancerede den første udgave af vandsportseventen WaterZ tilbage i 2010, var én af ambitionerne at få vandsport på skoleskemaet. Ud over fødevarerne, og den revitaliserede tyskundervisning, skal både svømning på åbent vand, windsurfing, SUP, vandski og wakeboard være en fast del af undervisningen. Vi skal fremelske en ny generation af surfere, for hvem vandene omkring Hvide Sande er naturens egen legeplads, og det sted, de altid vil vende tilbage til.

Og efterskolen?

Der har som nævnt i flere år, og ad flere omgange været talt om at etablere en efterskole i Hvide Sande, den dag Fjordskolen ikke længere skal bruges i kommunalt regi; en idé jeg også selv har promoveret, da potentialet i en efterskole med linjefag i surf, wakeboard, og bredt indenfor turisme og service er åbenlyst. Der er ingen tvivl om at man med det rigtige koncept ville kunne skabe en lang række nye ambassadører for byen og vandsporten, og selvfølgelig ikke mindst en række attraktive helårsstillinger. I ferieperioden, midt sommer, vil det sågar være muligt at fylde skolen med ressourcestærke vandsportskursister på ugebasis, hvilket alt andet lige vil gøre det lettere at få økonomien til at hænge sammen.

Jeg mener da heller ikke at efterskoleplanerne skal droppes, fordi det set med kommunale briller er mere ideelt at udvikle Fjordskolen som fremtidens folkeskole. En (anden) optimal placering for en ny efterskole kunne være den tidligere produktionsskole i Sdr. Lyngvig—med alletiders synlighed, direkte fjordadgang, og mulighed for at koble sig på den eksisterende fjordsti ved hospice, og dermed have direkte forbindelse til surfcenteret, kabelbanen (og den nye Fjordskole).

Lad os under alle omstændigheder tage debatten, og få idéerne på bordet. Det helt exceptionelle ved fremtiden er ligesom at vi alle sammen og hver især kan være med til at præge den, og trække tingene i vores retning.